CONTACTINFO ALLE PAROCHIES DEKENAAT ZOTTEGEM          

 

 
 
 
 

CONTACTINFO PAROCHIE ZOTTEGEM

 
 
 
 
Tekst vergroten

Woord van Pastoor-Deken Hans Vandenholen bij Kerstmis en Nieuwjaar 2018

Zusters en broeders,

Goede vrienden,

Met zijn allen mochten we opnieuw  dat warmmenselijk feest van Kerstmis vieren We gedachten de geboorte van het Kind, meer dan 2000 jaar geleden in Bethlehem. Dat Kind wordt genoemd “Licht van de wereld”. Jezus was en is het broodnodige licht, warmte, bezieling, vreugde en vrede voor ons allen. Graag leg ik jullie een verhaal voor ter bezinning:

Een koning vroeg eens aan een wijze: “Wat is het licht van de mens?” De wijze antwoordde: “De zon, want alleen dankzij de zon krijgt de mens warmte zodat hij zich kan voortbewegen.” “Maar als de zon is ondergegaan, wat is dan het licht van de mens?” vroeg de koning. “Dan is het de maan,” antwoordde de wijze man,” want ook met de maan als gids kan de mens van de ene plaats naar de andere gaan.” “En wat als de maan ook onder is gegaan, wat is dan het licht van de mens?” “Het vuur is dan zijn licht,” antwoordde de wijze, “want daardoor krijgt hij ook warmte.” “Maar als de zon en de maan zijn ondergegaan en het vuur is gedoofd, wat is dan het licht van de mens?” Nu antwoordde de wijze: “Het licht van de mens is het innerlijke vuur, het geloof, de liefde én de hoop die in hem leven . Dat vuur is onblusbaar, want het is in ons door de Schepper opgewekt”.

Bezieling, vuur, geloof, liefde en hoop… dat is het wat wij allen nodig hebben in ons persoonlijk bestaan, in het gezin, in ons werkmilieu, op school, in onze stad en ons land, in de wereld. Het komt er alleen op aan dat vuur kansen te geven in ons leven en samenleven. Soms hebben we de indruk dat dat vuur verschraald is tot een klein vlammetje. Maar geen kracht kan het doven. Zelfs het allerkleinste waakvlammetje kan weer oplaaien en bezieling en warmte brengen.

Als pastoor-deken hoop ik dat Kerstmis, feest van het Licht dat Christus is, het vuur in ons en om ons heen mag aanwakkeren. Want duisternis en kilte is er genoeg in de wereld, dichtbij én veraf.

Duisternis en kilte is er waar fanatisme, radicalisme en terreur het respectvol en vreedzaam samenleven ontwrichten. Laat de vlam van redelijkheid, verzoening en communicatie oplaaien en de krachten van dood en haat verdrijven.

Duisternis en kilte is er waar de globalisering van de onverschilligheid het haalt op warme interesse voor de andere. Laat de vlam van de liefde en het respect oplaaien, zodat we in elke mens die we ontmoeten een medemens zien.

Duisternis en kilte is er waar de wet van de sterkste en de rijkste geldt en waar de sociaal zwakkere, de zieke, de vreemdeling, de dakloze niet meetelt. Laat de vlam van solidariteit oplaaien, zodat geen mens (soms letterlijk, in geval van vluchtelingen) uit de boot valt.

Duisternis en kilte is er waar de eerbied voor de schepping plaats geruimd heeft voor tomeloze exploitatie van moeder aarde en voor ongebreideld consumentisme. Laat de vlam oplaaien van ecologisch bewustzijn en rentmeesterschap, de strijd tegen de opwarming van het klimaat, de inzet voor een rechtvaardige verdeling van de goederen der aarde.

Duisternis en kilte is er waar kinderen in hun rechten en integriteit worden geschonden of benadeeld. Laat de vlam oplaaien van grote eerbied voor elk kind. Elke ontluikende mens  heeft recht op alle mogelijk kansen om zich te ontplooien en zijn of haar talenten te ontwikkelen. Onderwijs is een kapitale factor in dat proces. De mate waarin een samenleving en een overheid  investeren in de groeikansen van jonge mensen is een barometer voor haar ethisch en humaan gehalte.

Duisternis en kilte is er waar bejaarde mensen vereenzamen, verarmen, of onwaardig behandeld worden. Laat de vlam oplaaien van warme menselijke nabijheid. Dat geen mens moet verlangen naar de dood. Dat wij als samenleving bereid zijn nog meer middelen te investeren om een waardig leefklimaat te scheppen voor de senioren.

Laten we inspiratie en kracht putten uit het Kerstfeest. Het Volk dat wandelt in het duister heeft een groot Licht gezien. Het Kind in de kribbe belichaamt de menslievendheid en de gerechtigheid van God. Dat zijn Licht in ons mag blijven branden en het laaiend vuur niet uitdooft! Ik wens jullie allen een zalig Kerstfeest en een gezegend Nieuwjaar!

Facebook
comments
  • Facebook: dekenaat.zottegem
  • Google+: 117476802429354614023
  • Twitter: Dekenaat
  • YouTube: dekenaatzottegem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

We hebben 38 gasten en geen leden online


Powered by JS Network Solutions